خوش آمدید!

با عضویت در این انجمن شما میتوانید در بحث ها شرکت کنید و دانسته های خود را با دیگر اعضا به اشتراک بگذارید

عضویت

کشف راز قوانین ستون عجیب در بازی!

Arman

تحلیل گر
کاربر ویژه
عضویت
26 Apr 2018
ارسال ها
279
به نام خدا
در طول بازی ما با سطون های عجیبی رو به رو میشیم!
sketch-1584270209675.png
اگر زیر این ستون پایین سمت راست صفحه بگیرید روشان شروع به بخواندن ستون می کند!
Screenshot_۲۰۲۰۰۳۱۲-۱۴۵۴۵۸.png
توسط جادوگران دارویلی!
من در تاریخ باستان خیلی گشتم دنبال همچین ستونی تا اینکه در تاریخ بابل یه چیزی پیدا کردم!
به اسم "قوانین حمورابی" که در دوران حکومت پادشاه حمورابی ساخته شد!
220px-Code-de-Hammurabi-1.jpg
قانون حَمورابی (Code of Hammurabi) که به دستورحمورابی، شاه بابل نوشته شد، شامل ۲۸۲ ماده در بابحقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک گردیده از بازالت است و در حدود ۲٫۵ متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده‌است.

قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای‌ست که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می‌کند.[۱]حمورابی (۱۸۱۰–۱۷۵۰ پ. م) ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیم بابل است.تاریخ شاهی او را (۱۷۹۲–۱۷۵۰ پ. م) آورده‌اند. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است.

حتما می پرسید چرا بابل؟
کابالا از کجا شروع شده؟ خیلی ها میگن کابالا از قبل وجود داشته مخصوصا از بابل بهر حال کابالا از بت پرستی نشعت گرفته
(هرچند که در طول بازی شما بت شکن هستید!)

یکی از سوالات مهم اینکه چرا همچین چیزی روی تابلو نوشته شده؟
Screenshot_۲۰۲۰۰۳۱۵-۱۴۲۶۱۳.png
Screenshot_۲۰۲۰۰۳۱۵-۱۴۲۶۳۲.png
خب جوابش در قوانین ستون حمورابی پیدا می کنید!

۱.اگر کسی شخصی را متهم کند و متهم شده به رودخانه برود و در آب غرق شود، اتهام درست بوده و اتهام زننده خانهٔ متهم را صاحب می‌شود. اگر رودخانه بی گناهی متهم را ثابت کند و او بدون آسیب بیرون بیاید، اتهام زننده به مرگ محکوم است و متهم خانهٔ اتهام زننده را صاحب می‌شود. اگر شخصی اتهام جرمی را نزد بزرگان (پیران) بیاورد و نتواند اثبات کند، اگر اتهام جرم بزرگ باشد مجازات او مرگ است.

۲.اگر زنی با مرد دیگری رابطه داشته باشد، باید هر دو با طناب بسته شوند و به آب انداخته شوند؛ ولی شوهر می‌تواند زن خود را ببخشد و شاه بردگان خود را.
۳....
بیشتر قوانین حمورابی برای ثابت شدن بی گناهی کسی باید در آب انداخته شود!اگر مرد گناه کاره و اگر زنده ماند بی گناه هست!
 
آخرین ویرایش:

mr_mc

کاربر
عضویت
2 Nov 2018
ارسال ها
32
به نام خدا
در طول بازی ما با سطون های عجیبی رو به رو میشیم!
مشاهده پیوست 1191
اگر زیر این ستون پایین سمت راست صفحه بگیرید روشان شروع به بخواندن ستون می کند!
مشاهده پیوست 1192
توسط جادوگران دارویلی!
من در تاریخ باستان خیلی گشتم دنبال همچین ستونی تا اینکه در تاریخ بابل یه چیزی پیدا کردم!
به اسم "قوانین حمورابی" که در دوران حکومت پادشاه حمورابی ساخته شد!
مشاهده پیوست 1193
قانون حَمورابی (Code of Hammurabi) که به دستورحمورابی، شاه بابل نوشته شد، شامل ۲۸۲ ماده در بابحقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک گردیده از بازالت است و در حدود ۲٫۵ متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده‌است.

قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای‌ست که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می‌کند.[۱]حمورابی (۱۸۱۰–۱۷۵۰ پ. م) ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیم بابل است.تاریخ شاهی او را (۱۷۹۲–۱۷۵۰ پ. م) آورده‌اند. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است.

حتما می پرسید چرا بابل؟
کابالا از کجا شروع شده؟ خیلی ها میگن کابالا از قبل وجود داشته مخصوصا از بابل بهر حال کابالا از بت پرستی نشعت گرفته
(هرچند که در طول بازی شما بت شکن هستید!)

یکی از سوالات مهم اینکه چرا همچین چیزی روی تابلو نوشته شده؟
مشاهده پیوست 1194
مشاهده پیوست 1195
خب جوابش در قوانین ستون حمورابی پیدا می کنید!

۱.اگر کسی شخصی را متهم کند و متهم شده به رودخانه برود و در آب غرق شود، اتهام درست بوده و اتهام زننده خانهٔ متهم را صاحب می‌شود. اگر رودخانه بی گناهی متهم را ثابت کند و او بدون آسیب بیرون بیاید، اتهام زننده به مرگ محکوم است و متهم خانهٔ اتهام زننده را صاحب می‌شود. اگر شخصی اتهام جرمی را نزد بزرگان (پیران) بیاورد و نتواند اثبات کند، اگر اتهام جرم بزرگ باشد مجازات او مرگ است.

۲.اگر زنی با مرد دیگری رابطه داشته باشد، باید هر دو با طناب بسته شوند و به آب انداخته شوند؛ ولی شوهر می‌تواند زن خود را ببخشد و شاه بردگان خود را.
۳....
بیشتر قوانین حمورابی برای ثابت شدن بی گناهی کسی باید در آب انداخته شود!اگر مرد گناه کاره و اگر زنده ماند بی گناه هست!
خب راستش من فک میکنم برای ارتباط با ستون حمورابی نیاز به مدارک بیشتری هس!

اما سوال اینجاس ک چرا با وجود سمی بودن آب راکد ماهی ای ک میندازیم تو آب زنده میمونه؟:|

نمیدونم شاید آقای فنائی توجه نکرده باشه! به هر حال اگه به نظرتون دلیل وجود داره بگید!
 

Sobhan.Rubiker

یه نفر که همیشه هست!
کاربر
عضویت
12 Dec 2018
ارسال ها
73
به نام خدا
در طول بازی ما با سطون های عجیبی رو به رو میشیم!
مشاهده پیوست 1191
اگر زیر این ستون پایین سمت راست صفحه بگیرید روشان شروع به بخواندن ستون می کند!
مشاهده پیوست 1192
توسط جادوگران دارویلی!
من در تاریخ باستان خیلی گشتم دنبال همچین ستونی تا اینکه در تاریخ بابل یه چیزی پیدا کردم!
به اسم "قوانین حمورابی" که در دوران حکومت پادشاه حمورابی ساخته شد!
مشاهده پیوست 1193
قانون حَمورابی (Code of Hammurabi) که به دستورحمورابی، شاه بابل نوشته شد، شامل ۲۸۲ ماده در بابحقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک گردیده از بازالت است و در حدود ۲٫۵ متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده‌است.

قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای‌ست که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می‌کند.[۱]حمورابی (۱۸۱۰–۱۷۵۰ پ. م) ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیم بابل است.تاریخ شاهی او را (۱۷۹۲–۱۷۵۰ پ. م) آورده‌اند. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است.

حتما می پرسید چرا بابل؟
کابالا از کجا شروع شده؟ خیلی ها میگن کابالا از قبل وجود داشته مخصوصا از بابل بهر حال کابالا از بت پرستی نشعت گرفته
(هرچند که در طول بازی شما بت شکن هستید!)

یکی از سوالات مهم اینکه چرا همچین چیزی روی تابلو نوشته شده؟
مشاهده پیوست 1194
مشاهده پیوست 1195
خب جوابش در قوانین ستون حمورابی پیدا می کنید!

۱.اگر کسی شخصی را متهم کند و متهم شده به رودخانه برود و در آب غرق شود، اتهام درست بوده و اتهام زننده خانهٔ متهم را صاحب می‌شود. اگر رودخانه بی گناهی متهم را ثابت کند و او بدون آسیب بیرون بیاید، اتهام زننده به مرگ محکوم است و متهم خانهٔ اتهام زننده را صاحب می‌شود. اگر شخصی اتهام جرمی را نزد بزرگان (پیران) بیاورد و نتواند اثبات کند، اگر اتهام جرم بزرگ باشد مجازات او مرگ است.

۲.اگر زنی با مرد دیگری رابطه داشته باشد، باید هر دو با طناب بسته شوند و به آب انداخته شوند؛ ولی شوهر می‌تواند زن خود را ببخشد و شاه بردگان خود را.
۳....
بیشتر قوانین حمورابی برای ثابت شدن بی گناهی کسی باید در آب انداخته شود!اگر مرد گناه کاره و اگر زنده ماند بی گناه هست!
آقا من فکر میکنیم این مجسمه شکلش شبیه همون نماد اومانیسم یا انسان خوشحاله
120px_HumanismSymbol_svg.pngsketch-1584270209675.png
یعنی بازی به اومانیسم ربط داره؟
 

Lich king

کاربر
عضویت
13 Mar 2020
ارسال ها
11
آقا من فکر میکنیم این مجسمه شکلش شبیه همون نماد اومانیسم یا انسان خوشحاله
مشاهده پیوست 1202مشاهده پیوست 1203
یعنی بازی به اومانیسم ربط داره؟
خیر اینا که اینقدر شبیه نیستند.خود آقای فنائی گفتن این بازی ربطی به شیطان پرستی و چیزای این شکلی نداره.و به نشر من اگهذاز نماداش استفاده شد برای بدذات نشون دادن خدمتکارای جاگاسه وگرنه ربطی ندرن
 

Arman

تحلیل گر
کاربر ویژه
عضویت
26 Apr 2018
ارسال ها
279
خیر اینا که اینقدر شبیه نیستند.خود آقای فنائی گفتن این بازی ربطی به شیطان پرستی و چیزای این شکلی نداره.و به نشر من اگهذاز نماداش استفاده شد برای بدذات نشون دادن خدمتکارای جاگاسه وگرنه ربطی ندرن
الان کل دارویلی ها نماد های شیطانی و جنی دارن😐
 

Arman

تحلیل گر
کاربر ویژه
عضویت
26 Apr 2018
ارسال ها
279
نماد شیطانی دارن چون خودشون شیطانن ولی ربطی به شیطان پرستی نداره:|
اهان یعنی اهالی سرزمین نور با پرچم نماد فراماسونری(هرم تک چشم) سجده نکردن به بت بعل(ابلیسک)که قربانی بدن به یکی از شیاطین؟؟!!؟!؟!؟!؟!؟اصلا مردمان سرزمین نور شیطان پرست نبودن :| 😐 :| 😐 :| 😐 :| 😐
 

mr_mc

کاربر
عضویت
2 Nov 2018
ارسال ها
32
اهان یعنی اهالی سرزمین نور با پرچم نماد فراماسونری(هرم تک چشم) سجده نکردن به بت بعل(ابلیسک)که قربانی بدن به یکی از شیاطین؟؟!!؟!؟!؟!؟!؟اصلا مردمان سرزمین نور شیطان پرست نبودن :| 😐 :| 😐 :| 😐 :| 😐
این مراسم به شیطان بازی ک جاگاس یا همون جارجاره، مربوط به خود بازیه و به نظرم ربطی به شیطان پرستی نداره البته این نظر منه ممکنه اشتباه باشه
خود مستر هم تو مصاحبش گفته بازی ربطی به شیطان پرستی نداره! البته این احتمال هم هس ک بازی مربوط شیطان پرستی باشه و مستر اینو گفته ک حواشی مشابه 41148 برای بازی ایجاد نشه!!
 

Arman

تحلیل گر
کاربر ویژه
عضویت
26 Apr 2018
ارسال ها
279
این مراسم به شیطان بازی ک جاگاس یا همون جارجاره، مربوط به خود بازیه و به نظرم ربطی به شیطان پرستی نداره البته این نظر منه ممکنه اشتباه باشه
خود مستر هم تو مصاحبش گفته بازی ربطی به شیطان پرستی نداره! البته این احتمال هم هس ک بازی مربوط شیطان پرستی باشه و مستر اینو گفته ک حواشی مشابه 41148 برای بازی ایجاد نشه!!
اقاجان بازی همه چی توشه اما هدفش دیگه معرفی شیطان پرستی نیست،بلکه نشونه بازی جدید سمت مسیحی ها هست! هممون میدونیم تورات و کتاب مقدس تحریف شده و قدیمی ترین تورات درونش کلمه "محمد" اومده و هم چنین زندگی ۱۲ امام هم توشه! البته یه جا هم دیدم وقتی قدیمی‌ترین زبان موجود تورات نشون داد تلفظش دقیقا خود کلمه حسین بود! بهر حال نسل بعدی منجی که همون حضرت محمد(ع) هست در تورات اصلی هستش... و مهدی فنایی می خوات همین به مخاطب بگه،حالا میگید چرانه منجی تونان زنه و... منم جواب میدم چون کل داستان ترکیبی از مجموعه های "دین،تاریخ،اسطوره" هست (هزاربار این گفتم) حالا اونم هدفی داشته...
 
بالا